Que thử thai là 1 trong các công cụ cho xét nghiệm sớm có bầu hay không. Kết quả ghi lại đa phần chính xác nhưng mà cũng liệu có các tình huống mắc phải sai lầm. ... もっと読む